build a website

CSALÁDOK PÁRTJA


Hisszük, hogy az országot formáló jó szándék nagypolitikai állásfoglalás nélkül is eredményes lehet, ha MI - az egyszerű magyar emberek , a magyar családok - kiállunk igazunkért és teszünk családunk és saját életünk jobbátételéért, melyet a párt legfőbb értékének tekint. A Pártunk célja a magyar családok boldogulásának elősegítése, biztonságának megteremtése, a köztük lévő bizalom megerősítése, a hátrányos helyzetű családok, csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Mobirise

 Bemutatkozás

Tisztelt Magyar Családok!

A következő sorokat pártunk alaptételei és céljai megosztásának szenteljük.
Hisszük, hogy az országot formáló jó szándék nagypolitikai állásfoglalás nélkül is eredményes lehet, ha MI - az egyszerű magyar emberek , a magyar családok - kiállunk igazunkért és teszünk családunk és saját életünk jobbátételéért, melyet a párt legfőbb értékének tekint. A család az emberiség legértékesebb kincse; család nélkül nincs szeretetteljes jövő, családok nélkül nem lehetne a Földön élő emberiségnek sem jövője.
A családok révén tudunk átadni tudást a jövő nemzedéknek, a jövő generációjának, ezért pártunk célja a magyar családok boldogulásának elősegítése, biztonságának megteremtése, a köztük lévő bizalom megerősítése, a hátrányos helyzetű családok, csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 


Programjaink, elképzeléseink a jövőt illetően

Mobirise

Foglalkoztatási program

Ma hazánkban a családok megélhetése több vidéki településen , de nagyobb városokban is súlyos terhet ró a családokra, ezért is nagy hangsúlyt kell fektetnünk az ország kenyérkeresőire. Nem hajszolhatjuk őket bizonytalanságba és végkimerülésbe.
Nem hagyhatjuk magára a munka nélkül maradtakat. Meg kell fognunk a kezüket és vissza kell őket terelni a munka világába. Biztosítanunk kell a munkanélküliek mielőbbi rehabilitálását, hogy ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe. Teremtsünk olyan munkahelyeket, ahol végzettségüknek és kompetenciáiknak megfelelően helyezkedhetnek el. Vessünk véget az alacsony bérezésen nyugvó munkaügyi rendszernek, kapjon tisztességes munkát és tisztességes fizetést mindaz, aki dolgozni akar. Biztosítsunk több bért és még több kedvezményt a dolgozóknak, a családoknak. Nem engedhetjük meg, hogy akár egy magyar család is munka, bér, megélhetés nélkül maradjon. Ne engedjük a családok elszegényesedését!
Hozzunk életszínvonalat és béreket az ugyanazt a munkát végző és ezért a töredékét kapó polgároknak, ezzel mutassuk meg mennyire megbecsüljük őket!
Megvizsgáljuk továbbá a kedvezményes nyugdíj lehetőségét, melyet minden szakma számára elérhetővé tennénk. Csökkentjük a nyugdíjkorhatárt, hogy az idősek ledolgozott éveiket nyugalomban tölthessék, valamint emeljük mind a nyugdíj, mind a minimálbér nettó összegét. Nem engedhetjük meg, hogy az idősebb családok, akik munkájukkal hozzájárultak a jelen generáció felnövéséhez, a létminimum alatt éljenek. 

Mobirise

Családbarát munkahely

A mai világban elengedhetetlen, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a karrierépítés és a család épségének megtartása között. A gyermekeiket nevelő vagy épp várandós édesanyák, kismamák az ország értékét képviselik, így védelmük és képviseletük szükségszerű. Alakítsunk ki családbarát munkahelyeket és segítsük az családanyák fokozatos visszatérését a munka világába. Ne hagyjuk cserben őket! Hozzunk létre számukra kedvező munkabeosztásokat, továbbá gyermekeik biztonságos elhelyezésére alkalmas helyeket intézményi szinten. Az ilyen munkahelyek biztosítsanak bölcsödét, óvodát és az így családbaráttá váló cégek, munkaadók részesüljenek adókedvezményben.
Pártunk egyik legfőbb célja a család egységének, épségének megőrzése ,annak építése, ezért mindent megtesz a családok segítéséért valamint szigorúan lép fel a családon belüli erőszak bármilyen nemével szemben történjen is az, akár szellemi vagy testi úton. Hozzunk létre apparátust, hogy az elnyomottak jogai és hangja ne legyen többé elnyomva és ne féljenek beszélni az igazságról. 

Mobirise

Oktatáspolitika

A Családok Pártja zászlójára tűzte az ország fiatalságát közvetlenül és más generációkat is közvetetten érintő oktatáspolitikai válság megoldását, ugyanis Magyarország az elmúlt időszakban a lecsúszás jelét mutatja ezen a téren. A családok és egyben a jövőnk reménysége, a gyermek. A fiatalság nem maradhat a nélkülözhetetlen tudás nélkül, ami elengedhetetlen a munkaerőpiacon és a sikeres érvényesülésben. Nekünk mindnyájunknak, a magyar családok családapáinak és édesanyáinak - mint idősebb generációnak - gondoskodnunk kell gyermekeinkről, fiataljainkról, hogy később méltósággal ők is gondoskodhassanak rólunk és országunk jövőjéről.
Kisiskolás kortól neveljük gyermekeinket embertársaik felé mutatott kölcsönös tiszteletre, szeretetre, szüntessük meg a magyar emberek viszályát és haladjunk egymást segítve előre. Ne engedjük, hogy különböző nézeteink miatt a családi béke kerüljön veszélybe és gyermekeink ezt hallva, ebben nőve, ezt adják át majd a következő generációnak.
Tanítsuk gyermekeinket következetességre, hogy elkerüljék szüleik hibáit. Lássák a gyerekek, hogyan működik a világ , például azt, hogy miként működnek a hitelek, kit és mit kerüljenek, kihez forduljanak ha baj érné őket. Több tudást kapjanak az iskolában ami a valós, praktikus mindennapokban használt gyakorlati tudás tárháza, hiszen ma sok tudást, információt kapnak, de amikor kikerülnek a családból és egyedül kell helyt állniuk a "nagybetűs életben”, akkor a legtöbbeknél a mindennapok praktikáinak hiánya okoz problémát.
Állítsuk vissza a szakma méltóságát, javítsuk a szakképzést, növeljük a szakmunkások bérét. Hazánkban manapság egyre több diák jár egyetemre, ami azt eredményezi, hogy a szakemberek egyre fogynak, mivel jó életet és elismertséget csak a diploma biztosíthat. Azonban egyre több diplomát osztunk ki, ami annak értékvesztéséhez és a túlképzés miatt az elhelyezkedés nehézségéhez vezet, amíg a szakképzésben emberéhség tapasztalható. Legyenek újra igazi szakembereink, dolgozó, szakmailag naprakész mesterembereink.
Továbbá fontosnak tartjuk az oktatásban meghonosítani a Föld tiszteletének programját. Ez magában foglalja a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés, a fenntartható fejlődés valamint a tudatos fogyasztás pontjait is. Fenntarthatóságunk és gyermekeink, fiataljaink egészségének megőrzése érdekében szükség van ezen ismeretek érdemibb oktatására, nem úgy mint ma. Az egészséges táplálkozás és a prevenció kiemelten fontos téma a családok pártja számára, hiszen ezen tudás ismeretében és annak a mindennapokban való használatával elkerülhető, hogy a kórházaink túlzsúfoltak legyenek.
Pártunk mindenféle segítséget meg fog adni és megteremti a szakképzés, környezetvédelem és etika oktatásához szükséges bázist, finanszírozástól a megvalósításig. 

Mobirise

Egészségügy

Bárhonnan is nézzük a magyar egészségügy romokban hever. Az elavult eszközök, az idejétmúlt, omladozó épületek, a szakma alulfizetettsége és túlterheltsége miatt kialakult ápoló, orvos és egészségügyi szakember hiány együttesen mutatják az egészségügy kórtüneteit , melyek előbb-utóbb összeomláshoz fognak vezetni. Fordítsunk több hangsúlyt erre a területre, hajtsunk végre átfogó reformot, mely emberközpontú XXI. századi ellátórendszer kialakulását segíti. Ruházzuk fel az egészségügy dolgozóit megbecsüléssel, adjuk vissza méltóságukat, emeljük európai szintűre béreiket, hiszen az egyik legfontosabb ágazat önfeláldozó dolgozói ők, melyet a rendszer ki is használ. Újítsuk fel kórházainkat, rendelőinket, cseréljük le műszer- és eszközparkjaikat. Szüntessük meg a várólistákat, tegyük vonzóvá az egészségügyi pályát. Adjunk dolgozóinak adó- és nyugdíjkedvezményeket. Alakítsunk ki magas szintű preventív egészségkultúrát, hogy emeljük a lakosság egészségének szintjét. Rendszeresítsünk több szűrővizsgálatot, orvosi konzultációt. Tartsuk meg országunk szívét, a dolgozó embereket, hiszen ők alkotják a magyar családokat.

Írjon nekünk!

OSZD MEG EZT AZ OLDALT!

Mobirise
Levelezési cím:

1704 Budapest, Pf.: 89

Kapcsolat:

Email: info@csaladokpartja.hu                    

Linkek:

magyarorszag.hu